کارتونیست، کار تو نیست!

تا یادم هست همیشه موضوع اولین نوشته‌ها در بلاگ‌ها این بوده و هنوز هم هست که چرا قرار است بنویسم. حداقل همیشه برای من همین‌طور بوده. به این سؤال فرامتنی، در چندین بلاگی که شروع و بعد رها کردم، همیشه هم جواب‌های متفاوتی دادم که البته جزئیاتش یادم نیست. این سومین بلاگ و بالطبع سومین باریست که قرارست به این سؤال بی‌مورد جواب دهم.

(بیشتر…)