درباره من

از خودم این را می‌توانم بگویم که کارتونیست نیستم! کارتونیست شخصی‌ست که حرفه‌اش کارتون کشیدن است. کارتون یک رشته‌ی هنری‌ست که به اشتباه در ایران به آن کاریکاتور می‌گویند و به شخص‌اش کاریکاتوریست. در واقع کارتونیست همان کاریکاتوریست خودمان است. سخت نگیریم. همان که من نیستم؛ ولی دوست داشتم باشم!

پیدا کردن اینکه دقیقاً من که این وبلاگ را می‌نویسم کی‌ام کار سختی نیست! با این حال، اینجا دنیای خودش است و من هم همان کارتونیست! 😉